چگونه در تجارت موفق شویم :

همه ما  همیشه  این  سؤال  را  در  ذهن  خود  داریم  که  چرا  بعضی  از  افراد  در  در  زندگی  شغلی  و  تجاری  خود  موفق  و  بیشروه  هستند  ولی  خیلی  از  افراد  نه  به  همین  دلیل  وارده  

تصورات خاصتی شده که مثلا این اشخاص خوش شانس هستند یا از امکانات ویژه ای برخودار هستند یا چراغ جادو دارند. ولی هیچ گاه به پشتکار و توان و هزینه های زمانی که این افراد بر روی خود و خودسازی گذاشته اند توجه نمی کنم . اولین نگاه به این گونه شخصیت ها آنها را افرادی دقیق مرتب و منظم وقت نشان مثب کرا و مثب اندایش اهل مطالعه خوش فکر و همیشه در حال اندیشه می بینیم . این ها زمان و وقت برایشان بیشرین ارزش را دارد و بر اثر تقکر و تعمق زیاد یادگرفته اند و به خود آموزش دادهاند که چگونه از وقت و زمان خود به شکلی مطلوب حداکثر استفاده را بنمایند. ویا به صورتی از این سرمایه خود به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند و بکاری گیری او را هم خوب می دادنند به همین دلیل ساده این گونه افراد همیشه از دیگران چند گامی بلند جلوتر هستند . ویا می شود گفت آنچه ما به ان خوش شانسی یا امکانات ویژه یا  چراغ جادو این همان است هنر استفاده دقیق و مهندسی شده از وقت های که در اختیار داریم خیلی راحت ساده آنها را از دست می دهیم . اگر با یک نگاه ساده به مطالعه کردن و اثرات مفید ان در تمامی زندگی روزمره خود و اینکه ما در یک  ساعت می توانیم چند  صفحه کتاب مفید مطالعه کنیم و اینکه ببینیم در بیست و چهار ساعت ما جند ساعت وقت آزاد داریم که البته همه ما این آزاد را در یک شبانه روز بطور نسبی دارم و این زمان و وقت را در روزهای زندگی خود ضرب کنیم خیلی ساده می بینیم چقدر کتاب می توانستیم مطالعه مفید کنیم که نکردیم . وچه بار علمی می توانستیم داشته باشیم و چه تجربه های خوب ومفید و به درد هر چیز و کاری خوری که می توانستیم داشته باشیم که نداریم . یا مثبت اندیشی یا بدلیل در خود بودن و سرشان در کار خودشان بودن و کمتر به درگیری فکری های بیهوده و بی ثمر و بیشتر در خود بودن و رسیدن به کاری برنامه ریزی شده خود همیشه موق شاد و پر انرژی هستند. و راز پیروزی آنها رعایت همین نکات ساده هست . همگی موفق باشید و سر بلند و پر افتخار